Oferta

Usługi z zakresu rachunkowości i finansów

Prowadzimy Księgi handlowe, Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ryczałt i kartę podatkową naszych Klientów.

Zajmujemy się m.in.:

 • wyliczaniem zaliczek, kwot, rozliczeń podatku dochodowego oraz sporządzaniem i składaniem deklaracji z tytułu tego podatku (PIT, CIT). Przygotowujemy także przelewy z tytułu tego podatku,
 • sporządzamy PIT 11 i PIT 40 – roczne informacje dla celów podatkowych,
 • prowadzimy ewidencję dla celów podatku VAT,
 • rozliczamy podatek VAT- wyliczamy zaliczki, kwoty, rozliczenia podatku VAT . Sporządzamy i składamy deklaracje z tytułu podatku VAT. Przygotowujemy przelewy z tytułu tego podatku,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych, tabelę amortyzacji, wyposażenia,
 • oceniamy dokumenty odebrane od Klienta pod kątem prawidłowości zarówno pod względem formalnym, jak i rachunkowym. W przypadku stwierdzenia wadliwości w odebranej dokumentacji natychmiast informujemy od tym naszego Klienta,
 • przechowywaniem dokumentacji finansowo – księgowej naszych Klientów,
 • kontaktujemy się z urzędami i innymi instytucjami w sprawach objętych umową,
 • sporządzamy sprawozdania do GUS.

Usługi w zakresie kadrowo-płacowym

Na zlecenie Klienta:

 • sporządzamy listy płac,
 • prowadzimy kartoteki pracownicze,
 • wyliczamy podatek dochodowy i sporządzamy deklaracje rozliczeniowe,
 • wyliczamy składki ZUS i sporządzamy deklaracje rozliczeniowe,
 • sporządzamy przelewy ZUS,
 • rozliczamy wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków pielęgnacyjnych i tym podobnych.