Usługi z zakresu rachunkowości i finansów

Prowadzimy Księgi handlowe, Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ryczałt i kartę podatkową naszych Klientów.

Zajmujemy się m.in.:

  • wyliczaniem zaliczek, kwot, rozliczeń podatku dochodowego oraz sporządzaniem i składaniem deklaracji z tytułu tego podatku (PIT, CIT). Przygotowujemy także przelewy z tytułu tego podatku,
  • sporządzamy PIT 11 i PIT 40 – roczne informacje dla celów podatkowych,
  • prowadzimy ewidencję dla celów podatku VAT,
  • rozliczamy podatek VAT- wyliczamy zaliczki, kwoty, rozliczenia podatku VAT . Sporządzamy i składamy deklaracje z tytułu podatku VAT. Przygotowujemy przelewy z tytułu tego podatku,
  • prowadzimy ewidencję środków trwałych, tabelę amortyzacji, wyposażenia,
  • oceniamy dokumenty odebrane od Klienta pod kątem prawidłowości zarówno pod względem formalnym, jak i rachunkowym. W przypadku stwierdzenia wadliwości w odebranej dokumentacji natychmiast informujemy od tym naszego Klienta,
  • przechowywaniem dokumentacji finansowo – księgowej naszych Klientów,
  • kontaktujemy się z urzędami i innymi instytucjami w sprawach objętych umową,
  • sporządzamy sprawozdania do GUS.

 

rozmowa z klietnem